Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) προτίθεται να καλύψει -με μετάταξη ή απόσπαση- 2 θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και 1 θέση του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής για τη γραμματειακή υποστήριξή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.2267/1998 όπως ισχύει και στο Π.Δ. 376/2001 (ΦΕΚ Α΄ 252). 
Η κάλυψη των θέσεων γίνεται με απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζομένων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.. 
Για τις θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού απαιτείται επιπλέον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης και πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για τη θέση του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής απαιτείται επιπλέον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2016 να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com