Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσίων ή Ν.Π.Δ.Δ., για τους οποίους έχουν παρέλθει πέντε έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.3528/07 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπον τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα, ήτοι από 28 Σεπτεμβρίου 2016 έως και 27 Οκτωβρίου2016, να υποβάλουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Προσωπικού (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com