Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016

Στο πλαίσιο του θεσμού European Reciprocal Trainings (ERT), η ομόλογη του ΕΚΔΔΑ Ομοσπονδιακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (Bundesakademie für öffentliche Verwaltung - BAköV), η οποία αποτελεί τον φορέα επιμόρφωσης των υπαλλήλων της γερμανικής ομοσπονδιακής δημόσιας διοίκησης, διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Γερμανία και η Ευρώπη», στο Βερολίνο και τη Δρέσδη, μεταξύ 28 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2016 με γλώσσα εργασίας την αγγλική.
Ομάδα – στόχο αποτελούν οι πολύ έμπειροι και οι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι των κ-μ της ΕΕ, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εγγραφής έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2016 και στη συνέχεια να την αποστείλουν στο email Katharina.konstanty@bakoev.bund.de.
Η γερμανική πλευρά, μεταξύ άλλων, θα διοργανώσει συναντήσεις γνωριμίας και συζήτησης με εκπροσώπους της γερμανικής δημόσιας διοίκησης των οποίων οι ειδικότητες/ιδιότητες θα είναι ίδιες ή συγγενικές με αυτές των συμμετεχόντων/ουσών στο πρόγραμμα.
Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία με το γερμανικό συνταγματικό σύστημα, τη δημόσια διοίκηση της χώρας, με επιλεγμένα πεδία πολιτικής και με τις θεμελιώδεις προσεγγίσεις της γερμανικής ευρωπαϊκής πολιτικής.
Οι διοργανωτές προτείνουν δύο ξενοδοχεία (με ειδικό κωδικό κράτησης ώστε να επιτευχθεί ειδική τιμή) κοντά στα σημεία διεξαγωγής της επιμόρφωσης και τονίζουν ότι οι ταξιδιωτικές δαπάνες,  καθώς και έξοδα διαμονής/διατροφής επιβαρύνουν τους/τις επιμορφωνόμενους/ες από τις διοικήσεις των κ-μ της ΕΕ.
Προθεσμία εγγραφής στο παραπάνω πρόγραμμα είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2016.
Τέλος, σημειώνεται, ότι η εν λόγω ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: www.minadmin.gov.gr στην ενότητα:
Προκηρύξεις/Προσωπικό/Εκπαίδευση (http://www.minadmin.gov.gr/?cat=51)
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των Ανεξάρτητων Αρχών παρακαλούνται να διαβιβάσουν, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να διαβιβάσουν, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com