Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016


Οι δύο Παρατάξεις Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων και Συμμετοχή και Δράση θέλοντας, μετά τις εκλογές της 24/6/2016, να βάλλουν το Σύλλογό μας σε μια νέα περίοδο εξωστρέφειας και προσφοράς προς τα μέλη του, συνεργάζονται στη διοίκηση του Συλλόγου με βάση μια κατ΄αρχήν συμφωνία 20 όρων. Στη συμφωνία αυτή, καλό για τον Σύλλογο είναι, να συνδράμουν όλοι οι συνάδελφοι ή και οι παρατάξεις ανεξάρτητα αν συμμετέχουν ή όχι στη Διοίκηση του Συλλόγου, ο οποίος μας χρειάζεται όλους χωρίς ανταγωνισμούς και εσωτερικές συγκρούσεις.
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Στη Διοίκηση του Συλλόγου η Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων αναλαμβάνει τις θέσεις του Προέδρου , του Αντιπροέδρου και του Οργανωτικού Γραμματέα του Συλλόγου για τη μισή θητεία του ΔΣ (ενάμιση χρόνος) και η Συμμετοχή και Δράση τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία . Κατά το δεύτερο μισό της θητείας (ενάμιση χρόνος ) η Συμμετοχή και Δράση αναλαμβάνει τις θέσεις του Προέδρου , του Αντιπροέδρου και του Οργανωτικού Γραμματέα του Συλλόγου και η Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία .
2.Υποχρεωτική διεξαγωγή τουλάχιστον μιας Γενικής Συνέλευσης ανά εξάμηνο.
3.Το ΔΣ θα συνεδριάζει μία φορά το τρίμηνο στην έδρα κάθε νομού . Δηλαδή στη διάρκεια της θητείας του ΔΣ θα έχουν γίνει δύο συνεδριάσεις ανά νομό .
4. Την Τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη της θητείας του ΔΣ   με έγκριση από τη Γενική Συνέλευση .
5. Την Ανάληψη καθηκόντων (συμμετοχή σε ομάδες εργασίας) από κάθε μέλος του ΔΣ ώστε και η συμμετοχή στο ΔΣ να έχει πρωταρχικό ρόλο σε δράσεις και ενέργειες. Ορισμός σε όλα τα μέλη του ΔΣ συγκεκριμένων τομέων δράσης και ευθύνης προκειμένου να προωθηθούν σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου η διενέργεια πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, προνομιακές συμβάσεις για τους εργαζόμενους (συμφωνίες υγείας, κατασκηνώσεις, μεταφορές, πολιτιστικές δράσεις, εκπτώσεις, κ.α.).
6. Την Δημιουργία διαπαραταξιακων ομάδων εργασίας σε κάθε Νομό από όλες τις παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο ΔΣ που θα αποτελέσουν τους κρίκους ενημέρωσης και επίλυσης προβλημάτων αλλά και τους συνδέσμους επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα το ΔΣ και τα μέλη. Την δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής ανά νομό προκειμένου να τίθενται και να προωθούνται τα προβλήματα των συναδέλφων, η ενημέρωση και η δράση του Συλλόγου.
7.  Tην Υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο Οικονομικού Απολογισμού του  Συλλόγου ανά εξάμηνο.
8.  Την Εγκαθίδρυση νέου τρόπου λειτουργίας του ΔΣ με ενημέρωση συναδέλφων πριν από αυτό για τα θέματα συζήτησης ώστε όποιος συνάδελφος το επιθυμεί να παραβρίσκεται , να θέτει προτάσεις και απόψεις να θέτει αν το επιθυμεί θέματα που τον προβληματίζουν για συζήτηση. Συζήτηση στο ΔΣ όλων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αιτήσεων των μελών του συλλόγου. Προβολή με κάθε τρόπο του e-mailτου Συλλόγου προκειμένου τα μέλη να μπορούν να αποστέλνουν τα αιτήματα τους ή οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους .Ενημέρωση των συναδέλφων Μέτα από κάθε συνεδρίαση του ΔΣ με την δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων (στη ιστοσελίδα του συλλόγου) ώστε κάθε μέλος να γνωρίζει τι γίνεται ή τι δεν γίνεται και να έχει όχι μόνο τη γνώση αλλά και την δυνατότητα παρέμβασης έτσι όλοι θα μπορούν να συμμετέχουν και θα δύνεται η δυνατότητα στον καθένα να ελέγχει τη λειτουργία του ΔΣ κάθε στιγμή και όχι μια φορά στα τρία χρόνια. Αποστολή δελτίων τύπου για κάθε εξέλιξη σε θέματα που αφορούν τους συναδέλφους.
9. Την άμεση μετατροπή της πρόσφατα δημιουργηθείσας ιστοσελίδας (site) του συλλόγου σε δυναμικό εργαλείο ενημέρωσης μέσω της προσθήκης της δυνατότητας για το κάθε μέλος (με χρήση ατομικού κωδικού πρόσβασης) να καταχωρεί την άποψη του, να εκφράζει τον προβληματισμό του, να κάνει την κριτική του κλπ. Μέσω αυτού του εργαλείου να καθιερωθεί και ένα ασφαλές συστήμα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για διάφορα θέματα (όπως π.χ η δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης ή οποιοδήποτε τρέχων ζήτημα απαιτεί την άμεση απάντηση μας). Προβολή με κάθε τρόπο της ιστοσελίδας (site) του Συλλόγου , ώστε τα μέλη του Συλλόγου να γνωρίζουν που θα απευθύνονται και από που θα ενημερώνονται .
10. Την Δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης των συναδέλφων με συμμετοχής επιτροπής εκλεγμένης από τη Γενική Συνέλευση. Τα Έσοδα θα προέρχονται από την Αναζήτηση συνεργασίας με τράπεζα που να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή προμήθεια κατάθεσης. Και από άλλες δράσεις που θα αναλάβει ο σύλλογος πχ λαχειοφόρο αγορά στην κοπή της πίτας.
11.Την διαρκή παροχή νομικών συμβουλών νομικής προστασίας και νομικής κάλυψη όλων των συναδέλφων σε υπηρεσιακά και εργασιακά ζητήματα αλλά και ζητήματα που αφορούν το Σύλλογο με την κατ'αποκοπή συνεργασία του Συλλόγου με συγκεκριμένους δικηγόρους.
12. Το ΔΣ θα συνεργάζεται με την ΟΣΕΑΔΕ (Ομοσπονδία) και τους άλλους συνδικαλιστικούς φορείς για εντατικοποίηση και συντονισμό των δράσεων .
Β. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
13. Διατήρηση του ελεγκτή νομιμότητας στις ΑΔ.
14. Οι υπηρεσίες της επαρχίας εκτός Θεσσαλονίκης να στελεχωθούν άμεσα όπου υπάρχει ανάγκη . Η Διοίκηση να πιέσει για αυτό με προσκλήσεις για μετατάξεις και νέους διορισμούς . Ο Σύλλογος να σταθεί αρωγός στο πρόβλημα με διαρκή πίεση σε όλους τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση λύσης .
15. Τη διεκδίκηση διατήρησης της προσωπικής διαφοράς που δημιουργήθηκε με το  ν. 4024/2011 για όλους τους εργαζόμενους .
16  .Τη διεκδίκηση της διατήρησης του επιδόματος παραμεθορίων ως είχε.
17. Να προωθηθεί το ζήτημα της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα που ξεκίνησε από συναδέλφους με κάθε τρόπο από το ΔΣ.
18. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτηση Διοικητών στις ΑΔ.
Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
19. Την παρακολούθηση της λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου , σε συνεργασία με τη Διοίκηση ώστε η διεκπεραίωση των αιτημάτων να γίνονται με δίκαιο τρόπο και στα πλαίσια των νόμιμων προθεσμιών . Παρότρυνση, Παρέμβαση και άσκηση πίεσης για την επιλογή των προϊσταμένων τμημάτων ή διευθύνσεων ώστε να πάψει ο θεσμός του ισόβιου αναπληρωτή που επικρατεί σήμερα σε μεγάλο αριθμό Υπηρεσιών της ΑΔΜΘ/ΚΜ. Αίτηση ενημέρωσης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο από το ΔΣ για τα θέματα συζήτησης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Την υποστήριξη συναδέλφων σε θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση (είτε υφίστανται αδικίες είτε έχουν υποστεί «τιμωρητική» αξιολόγηση).
20. Την κατάρτιση και Κατάθεση συγκεκριμένης και ολοκληρωμένης πρότασης του Συλλόγου για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπως και για την ΑΔΜΘ (με αφορμή και το νέο σχέδιο νόμου) κατόπιν συγκέντρωσης απόψεων των συναδέλφων. Άμεση Σύνταξη Τεκμηριωμένης έκθεσης (ίσως και με τη βοήθεια Νομικού) με την οποία θα γίνει παρέμβαση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής όπου θα συζητηθεί το Σχέδιο Νόμου.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ                                                                ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com