Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Μακεδονίας  –  Θράκης  προτίθεται  να  προβεί  σε  μετατάξεις υπαλλήλων για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικού, εν όψει της εφαρμογής του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/2015) και της υπ’ αριθμ. 2/16570/0026/13-5-2016  κοινής  υπουργικής  απόφασης  (ΑΔΑ:  6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ,  ΦΕΚ  1381/τ.Β΄/2016)  περί  ανάληψης αποκλειστικών  αρμοδιοτήτων  και  ευθύνης  από  την  εν  λόγω  Διεύθυνση  εξαιτίας  της  μεταφοράς αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου από την 1-1-2017.

Οι θέσεις, οι οποίες προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης είναι
οι εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
για το Νομό Θεσσαλονίκης
1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
για το Νομό Κιλκίς
1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
για το Νομό Πέλλας
1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
για το Νομό Πιερίας
1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
για το Νομό Σερρών
1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
για το Νομό Χαλκιδικής
3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
για το Νομό Δράμας
1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
για το νομό Ροδόπης
2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
για το Νομό Έβρου
2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
για το Νομό Θεσσαλονίκης
2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
για το Νομό Χαλκιδικής
2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
για το Νομό Πέλλας
1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
για το Νομό Κιλκίς
2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
για το νομό Ροδόπης
1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
για το Νομό Έβρου
1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
για το Νομό Θεσσαλονίκης
3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25
 
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός  (1)  μήνα,  ήτοι  από  15  Ιουλίου  2016  έως  και  15  Αυγούστου  2016,  να  υποβάλουν  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Προσωπικού
(Ταχ.  Δ/νση:  Τ.Οικονομίδη  &  Καθ.Ρωσσίδου  11,  Τ.Κ.  54008,  Θεσσαλονίκη)  τα  απαραίτητα
δικαιολογητικά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com