Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, σύμφωνα με την αριθ. 4/21-7-2016 (θέμα 10ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων στα Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και υπαλλήλων ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, σε κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν στον φορέα προέλευσης.
Οι ενδιαφερόμενες/οι υπάλληλοι καλούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία από 03/10/2016 έως 18/11/2016 να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com