Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη εβδομήντα (70) υπαλλήλων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού και Πληροφορικής κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.

H Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, προτίθεται, προκειμένου για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, να προβεί στην μετάταξη συνολικά εβδομήντα (70) υπαλλήλων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού και κλάδου /ειδικότητας Πληροφορικής, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού, και κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, είτε σε κενές οργανικές θέσεις-προκειμένου για την μετάταξη μονίμων υπαλλήλων, είτε με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατέχουν οι υπάλληλοι- προκειμένου για την μετάταξη υπαλλήλων ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024 /2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 03-10-2016 έως 03-11-2016, είτε αυτοπροσώπως, εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 έως τις 16.00, στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, στο Μαρούσι), είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ως εξής: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Α΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι. Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο της αίτησης διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου (ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου). Η αίτηση κοινοποιείται με φροντίδα του υπαλλήλου υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού της οργανικής τους θέσης, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., η αίτηση κοινοποιείται στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτηση των υπαλλήλων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com