Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
1. Το Προεδρικό Διάταγμα 123/4-11-2016 (Φ.Ε.Κ. Α/208) που αφορά σε ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και τη Δημιουργία νέων Υπουργείων, μεταξύ των οποίων και την ίδρυση του νέου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (βλέπε άρθρο 3), προκάλεσε ανησυχία και προβληματισμό στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Ο προβληματισμός των εργαζομένων αφορούσε κυρίως στην πιθανή μετακίνησή τους στο νεοσύστατο Υπουργείο. 
Μετά από προσεκτική μελέτη του Π,Δ, 123 και την επικοινωνία με αρμόδιους Φορείς σας ενημερώνουμε ότι οι όποιες ρυθμίσεις του Π.Δ. 123 αφορούν στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού συγκεκριμένων Υπηρεσιών από το ΥΠ.ΕΣ. στο Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι επερχόμενες αλλαγές, δεν αφορούν σε καμιά περίπτωση το υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι εργαζόμενοι στις ως άνω υπηρεσίες θα αναφέρονται και επικοινωνούν στο εξής με το νεοσυσταθέν Υπουργείο. 
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει συσταθεί ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους και ήδη επικοινωνεί - αναφέρεται σε διάφορα Υπουργεία (Εσωτερικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.α.). 
2. Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι ο Σύλλογός μας για το ζήτημα των οργανογραμμάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχει ζητήσει σε συνέχεια της από 29-8-2016 συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα και τα μέλη της Επιτροπής για την αξιολόγηση των δομών, να μας ενημερώσει για το πόρισμα της Επιτροπής, προκειμένου να λάβουμε γνώση αυτού και να ενημερωθεί το Δ.Σ. του Συλλόγου. 
Η ανωτέρω ενημέρωση αποτελεί “ακτινογραφία προθέσεων” της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε νέα εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε άμεσα με νέα ανακοίνωση.

Ακολουθεί το άρθρο 3 του ΠΔ 123/2016


ΠΔ 123/2016

Άρθρο 3: Σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

1. Συνιστάται Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το Υπουργείο συγκροτούν, μεταφερόμενες σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (άρθρο 25 του Ν. 4375/2016, Α΄ 51), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, με εξαίρεση της Διεύθυνσης Ιθαγένειας που παραμένει στο Υπουργείο Εσωτερικών.

β) Η Γενική Γραμματεία Υποδοχής του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (άρθρο 26 του Ν. 4375/2016, Α΄ 51), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος.

2. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού και με το σύνολο των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτές, οι ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Η αυτοτελής Υπηρεσία Ασύλου (Ν. 3907/2011, Α΄ 7), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, β) η αυτοτελής υπηρεσία «Αρχή Προσφυγών» (άρθρο 4 του Ν. 4375/2016, Α΄ 51), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και γ) η αυτοτελής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 28 του Ν. 4375/2016, Α΄ 51), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος.

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, νοείται εφεξής ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.

4. Έως τη σύσταση αντίστοιχων υπηρεσιών στο συνιστώμενο Υπουργείο, οι μεταφερόμενες με τις παραγράφους 1 και 2 υπηρεσιακές μονάδες εξακολουθούν να εξυπηρετούνται για υπηρεσιακά, διοικητικά και οικονομικά θέματα από τις αρμόδιες μέχρι την έκδοση του παρόντος υπηρεσίες.

5. Έως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το προσωπικό των υπηρεσιών που μεταφέρονται στο Υπουργείο αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

6. Οι δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών που εντάσσονται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31.12.2016 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κατά το μέρος που αφορούν τις υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com