Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄280), όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΙΓ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α΄85) και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν. 4378/2016 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 55), προτίθεται να προβεί στην απόσπαση δώδεκα (12) υπαλλήλων για τη στελέχωση της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέχρι την 09.12.2016 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της αίτησης το εµπρόθεσµο κρίνεται από την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com