Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Το έγγραφο συνοψίζει τα δύο κυριότερα επιχειρήματα του Υπουργείου, αναφορικά με τη μη καταβολή του υπολειπόμενου 25% των αποδοχών της διαθεσιμότητας. Οφείλουμε, βέβαια, να σημειώσουμε ότι έγκριτοι -ιδιώτες- νομικοί εκφράζουν τις σοβαρές επιφυλάξεις τους στο ανωτέρω σκεπτικό. 

Ακολουθεί απόσπασμα του εγγράφου:
...Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά από πλήθος ερωτημάτων που έχουν απευθυνθεί στην υπηρεσία μας, και σε συνέχεια του αρ. 2/22954/ΔΕΠ/20-4-2016 εγγράφου μας, διευκρινίζουμε ότι από τη διατύπωση της ανωτέρω διάταξης δεν προβλέπεται αναδρομική μισθολογική αποκατάσταση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση του υπολειπόμενου 25% των αποδοχών τους.

Τέλος, στην περίπτωσή τους δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 25 παρ. 5 του ν.4354/2015, σύμφωνα με το οποίο «στην περίπτωση που ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του», δεδομένου ότι στις περιπτώσεις κατάργησης θέσεων, ειδικοτήτων ή υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 39 του ν.4369/2016, δεν τίθεται θέμα υπαιτιότητας των Υπηρεσιών, καθώς 01 αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού ־ Διοικητικού, κλήθηκαν να εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις. Η υπαιτιότητα της Διοίκησης αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάλληλοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ενώ συνέτρεχαν προϋποθέσεις εξαίρεσής τους από αυτήν βάσει συγκεκριμένων διατάξεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com